БОГ Е НА ВСЯКО МЯСТО

 “До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;
Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи”
(Откровение 2:1,2)

“Зная твоите дела…”

Тези думи са изречени от Онзи, който винаги говори истината. Картината на тези стихове ни разкрива една вечна бдителност. Христос е сред седемте златни светилника и ходи от църква на църква, от сърце на сърце. Онзи, Който пази Израил, не заспива, нито спи. Ако светилниците бяха оставени на грижите на човек, колко често пламъкът им би премигвал и угасвал. Но Бог не е оставил Своята църква в ръцете на хора. Христос, Който даде Своя живот за света, така щото всеки, който повярва в Него да не погине, но да има вечен живот е истинският Страж на дома. Той е Пазителят, верен и истинен, Който бди над Господните храмови дворове. Помислете колко много причини за благодарност имаме за това, че не зависим от присъствието на земен свещенослужител. Ние сме пазени от Божията сила. Присъствието и благодатта на Христа е тайната на целия живот и цялата светлина…