Влиянието и върху музиката, живописта и литературата е изключително. Авторите- композитори, скулптури, музиканти, художници са черпили и черпят вдъхновение от нейното съдържание, вземали са сюжети. Това е било така защото те са били религиозни хора. Творбите на Бах, Бетховен, Моцарт, Шуберт, Хайдн, Хендел, Рубинщайн, Верди са с библейски сюжети.

Особено место заема, композираната от Хендел оратория „Месия”. А какво да кажем за творбите на Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаело и др.: „Св. Семейство”, „Тайната вечеря”, статуите „Давид” и „Мойсей”, „Историята на Естир”, „Голиат”, прекрасните рисунки в Сикстинската Капела.

Шекспир, Шилер, Виктор Юго, Байрон, Шатобриян, Хариет Бичер Стоу, Хенрих Сенкевич и др. са творили под влиянието на Библията, нейната нематика, морал и хуманност.

Иван Вазов – нашия най – голям поет и писател казва:

„Аз не зная под небето друга книга по могъща и тъй всеобхватна, каквато е Библията…”