БОГ Е ТВЪРДЕ ЛЮБЯЩ

Бог е твърде любящ и отговорен, за да се съгласява с всички наши желания. Именно безграничната Му обич към нас Го мотивира да отказва понякога на молби, които са неподходящи или вредни за нас. Когато поради своето себелюбие, незрялост, късогледство или материализъм ние искаме от Него неща, които ще ни се отразят неблагоприятно, Той точно защото ни обича ще реагира с отказ. Та и ние като родители правим същото със своите деца. Нали не бихме очаквали Бог да бъде недобросъвестен Баща, Който ни глези, задоволявайки всички наши капризи, каквито и да са те!

Често викаме за помощ към Бога единствено по причина на болезнения ефект от нашия егоистичен начин на живот. Единственото ни желание е да се освободим от неприятните последици. Обяснимо е защо Бог не отговаря на подобни молитви. Ако дари исканото избавление в този случай, това няма да бъде за прослава на святото Му име, а по-скоро ще даде възможност на човека да се върне към стария си начин на живот. Затова Бог мълчи. Макар че това не е единственото обяснение на Божието мълчание, нека се съгласим, че не е честно да ползваме Бога „на повикване” всеки път, когато забъркаме някоя каша, и да очакваме незабавната Му намеса, и то точно по заявения от нас начин.

Не винаги причината за Божия отказ се крие в нашите неправилни искания. Понякога нещата са по-сложни и комплексни, отколкото изглеждат. Божието провидение може да има дълбоки, тайнствени съображения, които даже и не ни минават през ум. И когато се случи праведни хора да угаснат от мъчителни болести, невинни деца да загинат без причина, евангелизаторски усилия да останат без резултат – тогава не ни остава нищо друго, освен вместо да се доверим на своята логика и разум, да проявим доверие в своя Небесен Баща.

Господи дължиш ми обяснение” – 269 стр