БОГ ЖЕЛАЕ

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.” Йоан 15:12

Бог желае Неговите деца да помнят, че за да Го прославят, трябва да отдават обичта си на онези, които най-много се нуждаят от нея. Никой от хората, с които влизаме в контакт, не трябва да бъде пренебрегнат. Нека няма никакъв егоизъм в погледа, в думите или в делата към нашите ближни, независимо от тяхното положение, независимо дали стоят високо или ниско, дали са бедни или богати. Любовта, която отправя нежни думи само към малцина, докато към другите се отнася със студенина и безразличие, не е любов, а себичност. По никакъв начин такова отношение не би съдействало за доброто на души или за прославяне на Бога. Не бива да проявяваме любов само към един или двама.