БОГ ЗНАЕ ВСИЧКИ ОТГОВОРИ

Трябва да разберем, че не само за невярващите, но и за вярващите хора не е дадена гаранция за стопроцентово, изчерпателно, безостатъчно разгадаване на житейските кръстословици. Недоразумението на греха създава условия и предпоставки някои ребуси да останат без решения. Налага се да свикнем с мисълта, че независимо от своя мироглед и начин на живот ще продължим по пътя си с бремето на тежки, неотговорени въпроси. Ще трябва мъдро да се примирим с някои липси в „колекцията” си от отговори. Единственото, което може да помогне при това положение, е съзнанието, че макар на нас да ни липсват, Бог знае всички отговори. Доверието в Него ще ни даде сила да вървим напред, дори с питанки в душата си.

В крайна сметка, пред Божия съд  дори най-заплетените казуси ще срещнат своето разрешение. В регистрите на това съдилище се съхраняват отговорите на най-трудните въпроси. Небесният Съдия ще бъде на наше разположение, за да ни даде всяка необходима информация относно фактологията на живота ни и относно някои Негови, меко казано, странни решения.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян