БОГ ИЗИСКВА ЦЯЛОТО СЪРЦЕ

  “като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш.”

(Второзаконие 30:16)

Когато хората са истински обърнати в Христа, техния морален вкус се променя. Във всички свои разходи те ще имат едничката цел: да не изпускат от погледа си Божията слава и да оказват благотворно влияние в църквата, като във всяко действие ще свидетелстват на светските и невярващите хора, че те са Божии чада, че чрез вяра са станали съучастници на Христовото себеотрицание и неизмеримата Му любов към погиващите души. Истинските християни непрекъснато ще се боят да не би да носят и издигат знамето на световността вместо пряпореца на Исуса Христа.

Бог е предвидил работа за всеки. Никой не бива да стои бездеен. Никой не трябва да тъне в егоизъм и себелюбие. Много е лесно да станем такива, а Сатана работи непрекъснато за всаждането на егоистичен дух, който да се прояви впоследствие в характера на християните по име. Бог ни е направил настойници, а от настойниците се очаква да се намерят верни. Затова Бог изисква цялото сърце.