БОГ КАКВО НИ ДЪЛЖИ?

 

Разказва се за търговец, който продавал гевреци по 50 ст. на сергия на ъгъла на улицата. Един човек, който тренирал като тичал по улицата, минавал и хвърлял няколко монети в кофичката, но не взимал геврек. Той правел това всеки ден в продължение на месеци. Един ден, като минавал край сергията, търговецът го спрял. Човекът попитал: „Вероятно искаш да знаеш защо винаги оставям пари, а не си взимам геврек, нали?”

„Не – отговорил търговецът. – Исках само да ти кажа, че гевреците вече са по 60 cт.”

Много често, като вярващи, ние се отнасяме към Бога по същия начин. Не само че не сме благодарни за това, което ни е дал, а искаме и повече. Смятаме, че Бог е длъжен да ни дава добро здраве, удобен живот, материални благословения. Разбира се, Бог не ни дължи нищо и въпреки това ни дава всичко. Дж. К. Честъртън пише: „Ето, отива си още един ден, през който съм имал очи, уши, ръце и съм се радвал на големия свят около мен. И с утрото започва следващият. Защо ми е позволено да имам тези два дни?” Псалмопевецът казва: „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него.” (Псалом 118:24).

Всеки ден, добър или лош, е още един подарък от любящия Бог. Нашият отклик с благодарност е да живеем угоден на Него живот.

 

„Да постъпвате достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко.“

Колосяни 1:10

 

ЖИВОТЪТ Е ДАР ОТ БОГА, ЗА ДА БЪДЕ ЖИВЯН ЗА БОГА.