БОГ ЛИ НИ ГОВОРИ

Едно внушение е вероятно от Бога, ако е съгласно със Словото, ако отговаря на вашите данни и характеристики като личност и ако изисква някаква жертва или стъпки на вяра. Нека добавя някои думи на предупреждение:

* Ако едно внушение изисква от вас да вземете голямо, променящо живота решение в един много кратък период от време, съмнявайте се в него.

* Ако едно внушение изисква от вас да затънете дълбоко в дългове или да поставите някой друг в положение на неловкост, уронване престижа или опасност, съмнявайте се в него.

* Ако едно внушение изисква от вас да разклатите семейни отношения, или важни приятелства, съмнявайте се в него.

* Ако едно внушение поражда безпокойство в духа на зрели приятели християни като го споделите с тях, съмнявайте се в него.

Не казвам, че трябва автоматично да отхвърлите такива повеждащи нанякъде внушения, освен ако са противни също и на Писанията, но преразгледайте ги и се отнасяйте към тях много внимателно. Внушенията от Бога могат да отворят вратата на едно фантастично изпълващо християнско приключение, но фалшивите внушения могат да причинят невероятно много смущение, трудност, болка и травми.

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс