БОГ МОЖЕ!

Понякога може да се окажем в положението на евреите, които когато излизат от Египет, се оказват блокирани – отляво и отдясно високи планини, пред тях – море, а зад тях е врагът. Но именно в такива ситуации вярата получава възможност да се прояви. Когато Господ те благославя с трудности, ще те благослови и с вяра. Казано е, че вярата премества планини, не мравуняци. Не можем да намерим пример в Писанието, при който Бог да е излекувал леко главоболие. Той се заема с безнадеждните случаи. Но вярата се обезсмисля, ако търсим свой изход във време на изпитание. Вярата действа при безизходица. Ето защо, когато неверието пита: „Може ли Бог?“, ти трябва да заявиш с вяра: „Да, Бог може!“

Уочмен Ний