БОГ – НАЙ-ВЕЛИКАТА РЕАЛНОСТ

Понятията сила, материя, атом, космос съдържат в себе си големи неясноти и много противоречия за нашия недозрял разум. И все пак ги употребяваме защото сме убедени, че изразяват нещо действително, в същността на което не може да има съмнение.
Така е и с понятието Бог. То може да съдържа за разума много неизвестности, противоречия. Обаче това се дължи на ограничения ни разум. Бог е и си остава най-великата, абсолютна реалност. Великият Паскал изповядва: “Бог на християните е Бог на любовта и утехата, Бог, който изпълва душата и сърцето на тези, които обладава. Бог, който им дава да почувствуват отвътре падението си, и който ги изпълва със смирение, с радост, с доволство, с обич, който ги учи да нямат друга цел, освен Него.” Затова най-горещото желание на всеки християнин трябва да бъде това, да живее, да говори. Вярвам в Бога, и зная защо. Вярата ми е за мене най-великата реалност. Нещо повече. Тя е средство за превъплощението на Бога в сърцето ми. Опитай и ти.