НЕКА БОГ БЪДЕ НАЧАЛО, КРАЙ И НАЙ – ДОБРОТО ВЪВ ВСИЧКО

“Така всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни.
  При туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки да се намери верен.”
(1 Коринтяни 4:1,2)

Всички, които имат дял в Божието дело, вършат добро, само защото Божията десница ги подпира в тяхното поприще. Трябва ли тогава да възхваляваме човеци и да им благодарим, като пренебрегваме самия Бог? Ако правим така, Бог не ще сътрудничи с нас. Когато човек поставя себе си на първо място, а Бог на второ, това показва, че той губи своя разсъдък, мъдрост и правда. Всичко, което е сторено за възстановяването на нравствения образ на Бога в човека, е направено, защото Бог е истинската резултатност на дадения работник. Исус казва в молитвите Си към Отца: “А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото Си изпратил” (Йоан 17:3).

Нека всеки настойник разбере, че когато работи за напредъка на Божията слава в нашия свят, независимо дали стои пред неверници или пред князе, той трябва да представи Бога като начало, край и най-съвършено нещо във всичко, което върши. Истинският християнин ще разбере, че има право на това име само когато възвишава Христа с непрестанно постоянство и нарастваща сила…

“А това, което се изисква от настойниците е всеки да се намери верен” (1 Коринтяни 4:2). Когато сме верни в прогласяването на Христа, нашите импулси ще бъдат под Божествен надзор, а ние ще растем непрекъснато, както духовно, така и интелектуално. Когато, обаче хората се съюзяват, за да превъзнасят човеци, без да имат какво да кажат за Бога, тогава те всъщност са самата слабост. Бог ще изостави тези, които не Му отдават признание във всяко усилие да се издигне духовно човечеството. Единствено Христовата сила може да възстанови разсипания механизъм на човека. Навсякъде и по всяко време нека тези, които са край вас да бъдат свидетели на славата, която отдавате на Бога. Нека човекът остане в сянка, нека Бог бъде изявяван като единствената надежда на човечеството. Всеки трябва да прилепи своя дом към вечната Канара – Исус Христос; тогава той ще издържи на бурите и вихрушките.

Бог подготвя ума, за да бъде разпознат от него и да намери лек и помощ за мъчещата се и бореща се душа. Той ще просвети всеки, който е застанал под Неговото знаме, като верен настойник на небесната благодат. Човек не би могъл да покаже по-голяма слабост от това да мисли, че ще бъде далеч по-силно приет в очите на човеците, ако напусне Бога и общението с Него. Бог трябва да бъде най-високо. Мъдростта и на най-мъдрите е глупост пред Него.

Небесният Отец е дал на човека безсмъртни принципи, пред които един ден ще се преклони всеки човешки авторитет и власт. Ние притежаваме истина, която ни е била поверена. Скъпоценните лъчи на тази светлина не трябва да се крият под шиника, а трябва да осветяват всички, които са в дома.