БОГ НА ЗНАНИЯТА

“Дай ми разум и ще пазя закона Ти, наистина ще го пазя с цяло сърце.” Пс.119:34

Под вдъхновението на Светият Дух, Ана, майката на Самуил, изрече следните думи: ”Защото Господ е Бог на знания, и от Него се претеглят делата.” (1 Царе 2:3). Давид казва: “Наистина нископоставените човеци са лъх, а високо поставените лъжа; турени на везните те се издигат нагоре, те всички са по-леки от суетата.” (Псалми 62:9). Соломон пише: “Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете.” (Притчи 16:2).

Няма скрита подбуда в сърцето, която Господ да не чете. Той знае всяко намерение, всяка мисъл.