БОГ НЕ ЗАБРАВЯ!

 

През целия свои съпружески живот Захария беше молил Бога да му даде син. Той и жена му бяха стари вече, но и дотогава на молитвите си не бяха получили отговор. Въпреки това той не роптаеше. Бог обаче не беше го забравил. Беше определил момента, в който изпълни тази молитва и Захария беше удовлетворен точно, когато привидно нямаше повече надежда. Бог не беше забравил молитвата на верния Си служител. Тя беше записана в небесните регистри, за да бъде изпълнена в най-благоприятния момент.

Забавянето на Исус с два дни, когато научи за болестта на Лазар, не беше нито от небрежност, нито отказ от Негова страна. Отговорът на нашите молитви не е винаги така бърз, както ние желаем, нито винаги съобразен с това, което сме искали, но Този, Който знае кое е най-добро за неговите чада, ще даде едно благословение много по-голямо от това, което сме искали, ако не губим вярата, нито куража си.

Когато искаме материални благословения, отговорът на молитвите може да закъснее, но не и когато искаме да бъдем освободени от греха.

Често пъти сме така заблудени и така късогледи, че се молим за неща, които няма да ни донесат никакво добро. Но нашият небесен Отец се вслушва с любов в нашите молби и ни дава тъкмо това, което е за наше добро, това, което от все сърце бихме пожелали, ако осветлени от Светия Дух, бихме могли да разберем истинското положение на нещата. Ако и видимо нашите молитви да не намират отзвук, все пак трябва да вярваме на обещанието. Ще дойде време, когато нашите молитви ще бъдат чути и ние ще получим ония благословения, които са ни наи-вече нужни. Но голяма дързост би било да разчитаме, че нашите молитви ще бъдат точно така изпълнени и по този начин задоволени, както на нас би било най-изгодно. Бог е достатъчно мъдър, за да не сгреши. Той е така добър, че няма да отнеме на искрените души това, което е за тяхно добро. Ето защо трябва спокойно и от все сърце да Му се доверяваме за всичко, даже ако молитвите ни не бъдат веднага послушани. Нека уповаваме крепко и сигурно на Неговото обещание: “Искайте и ще ви се даде.”