БОГ НЕ НИ ОСТАВЯ ЛЕСНО

Всяко падане в духовния живот е плод не на сляпа случайност, а на строга закономерност. Божието отсъствие от живота ни не се постига лесно. Бог трудно може да бъде прогонен, защото Неговата любов не Му позволява да си тръгне след първата покана. Той продължава отново и отново да търси преки и заобиколни пътища до сърцето ни, за да ни дари Своята спасителна благодат. Но тъй като е етичен и деликатен Партньор, никога не би спекулирал с личната ни свобода, не би натрапвал присъствието Си. Когато ни наблюдава как първо от време на време, после все по-често и методично Го изключваме от живота си, а в крайна сметка се опитваме да Го поставим в пълна изолация, не Му остава нищо друго, освен да разбере, че вече няма място за Него. Тогава Невидимият Гост си отива. С неохота и огромна тъга.

Как би продължил животът ни след подобна раздяла? Вероятно бихме изминали успешно известна отсечка от житейския си път, набрали инерция от предишната добра духовна фирма. Може да направим още няколко крачки напред  чрез рутината на старите опитности. Възможно е дори да извършим някой и друг подвиг, ползвайки старите си умения. Но не след дълго ще установим, че силата ни не е същата, че душата ни е все по-неудовлетворена, че вместо да е за прослава на Божието име, дейността ни все по-често злепоставя Бога. С времето комуникациите с Небето заглъхват и в края съвсем прекъсват. Остава само външната форма, лишена от всякакво съдържание. Дано това да не се случи с никого от нас!

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”