БОГ НИ ДАВА ТОВА, КОЕТО Е НАЙ-ДОБРО ЗА НАС

“Нашият мъдър и добър Баща ще чуе молитвите ни и ще отговори, понякога дори незабавно, но Той ни дава само онова, което е за наше добро и за Негова слава…Ако можехме да разберем Неговия план, щяхме да видим ясно, че Той знае кое е най-добро за нас и че отговаря на нашите молитви. Никога не ни се дава нещо вредно. Вместо това, за което се молим, но което не би било за наше добро и би наранило сърцето ни, Бог ни дава само благословението, от което се нуждаем.”

(“Съкровища от свидетелства” – 20 стр. Издателство Нов Живот, София)