БОГ НИ ЖАЛИ МНОГО

“Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда.” Псалми 23:1

Божията любов и милост към падналата раса не са спрели да нарастват, нито са изгубили своя устрем към земята.

Вярно е, че ще дойдат разочарования; изпитанията са нещо, което трябва да очакваме. Но е нужно да посветим всичко – малко и голямо – на Бога. Той не се смущава от големия брой наши недоволства, нито се обезсилва от тежестта на товарите ни. Неговата бдителност се простира до всеки дом и обгръща всеки човек. Той се интересува от всички наши дела и скърби. Забелязва всяка сълза; докоснат е от всяка наша немощ. Всички трудности и изпитания, които ни сполетяват тук, са допуснати, за да изявят силата на любовта Му към нас – „така че да станем участници в Неговата святост“ и по този начин да участваме в пълнотата от радост, която се намира в Неговото присъствие.