БОГ НИ ПРИВЛИЧА

Страданието е средство, което Господ използва, за да привлече нашето внимание. Може би само Той знае защо понякога то е единственото средство, което може да постигне този резултат. Увлечени в своите егоистични цели, завладени от своите земни интереси, не обръщаме внимание на Божиите нежни покани за духовна промяна. Затова не трябва да Го обвиняваме, когато използва „нетрадиционни” способи, за да ни привлече към Себе Си. Клайв Луис в книгата си „Проблемът на болката” пише: „Бог шепне чрез удоволствията, говори чрез съвестта, но вика чрез нашите болки. Те са Неговият мегафон за разтърсване на един глух свят.”

Страданието ни помага да отдаваме предимство на нещата от вечна стойност, да ревизираме ценностната си система. Едва когато се почувстваме „натясно”, започваме да осъзнаваме колко важни неща в живота си сме пропускали и пренебрегвали, и променяме отношението си към тях. Също така се „отърсваме” от излишни и вредни неща, които са обременявали живота ни.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян