БОГ – ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ТАЙНИ

 “Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на тоя закон.”
(Второзаконие 29:29)

През миналите векове Господ Бог е разкривал волята Си на Своите пророци, а това прави и сега. Настоящето и бъдещето са еднакво ясни за Него и Той показва на слугите си историята на онова, което предстои. Всезнаещият Бог поглежда напред през вековете и предсказва чрез пророците Си възходът и падението на царствата, при това стотици години преди сбъдването на тези събития. Гласът на Бога ехти през столетията, за да каже на човека какво предстои. Царе и князе се въздигат в посоченото за появата им време. Те смятат, че изпълняват своите лични цели и намерения, но в действителност вършат онова, което е предсказано от Божието Слово, дадено на пророците. Те вземат своето участие в изпълнението на великите Божии намерения. Всички събития се подреждат така, както е изречено от Словото на Бога.

Невярващите и нечестивите не виждат и не разграничават знаменията на времето. В невежеството си те може и да откажат да приемат вдъхновеното Писание. Но когато християни говорят с насмешка за начините и средствата, използвани от великият АЗ СЪМ, с цел да ги разкрият пред другите, тогава те се проявяват като невежи, защото не познават Свещеното Писание, нито Божията сила.

Творецът знае точно с какви елементи от човешкото естество трябва да борави. Той знае какви средства да използва, за да получи желаната цел. Християнинът, който приема истината, цялата истина и нищо друго освен нея, ще счита Библейската история за най-вярно свидетелство. Миналото, т. е. историята на юдеите и техния бит от началото до края, вместо да бъде разглеждан презрително и с насмешка като “тъмна епоха”, ще разкрива все повече светлина, когато бъде изучавано прилежно.

Човешките думи и твърдения могат да провалят всеки, който се уповава само на тях и да го направят да изглежда като разбит кораб. Божието Слово е непогрешимо и трае до века. Исус казва: “Защото истина ви казвам; Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне” (Матей 5:18). Божието Слово ще пребъдва през безкрая на вечността.