БОГ ОЧИСТВА СЪРЦЕТО

Нищо друго, освен животворните влияния на евангелието, не може да помогне на душата. Молете се мощните енергии на Светия Дух, с цялата им вдъхваща живот, възстановяваща и преобразяваща сила, да паднат като електрически шок върху парализираната душа, като направят всеки нерв да затрепти с нов живот, възвръщайки целия човек от неговото мъртво, земно, чувствено състояние в едно здраво духовно състояние. По този начин ще станете участници в божественото естество, след като сте избягали от разтлението, което е в света чрез похотта; и в душите ви ще се отрази образът на Този, чрез раните от бичуването на Когото ние биваме изцелявани.  Господ очиства сърцето много сходно на това, както ние проветряваме една стая. Ние не затваряме вратите и прозорците и не разпръскваме после някакъв почистващ препарат; но отваряме вратите и широко разтваряме прозорците, а после оставяме да навлезе небесната пречистваща атмосфера. . . . Прозорците на импулса, на чувствата трябва да се отворят нагоре към небето и прахът на егоизма и земното да се изхвърли. Божията благодат трябва да помете стаите на ума, въображението трябва да има небесни теми за съзерцаване и всеки елемент на естеството трябва да се очисти и витализира от Божия Дух.

Битката за твоя ум (biblebg.com)