БОГ ПРЕВИ ЧУДЕСА

Бог може да постигне невероятни резултати дори ако се наложи да се започне от нулата (да не забравяме, че е сътворил света от нищо), но Той намира за възпитателно да се намеси едва когато сме вложили всичките си „капитали”, колкото и скромни да са те. Защото така биваме предпазени от две крайности: от една страна да чакаме Той да извърши всичко (а ние да бездействаме), от друга страна да си мислим, че нашите усилия са достатъчни за решаване на проблема (което пък игнорира Неговото участие).

Колкото и дълбока да е кризата на живота ти, винаги ти е останало нещо, от което можеш да започнеш възстановяването – най-малко животът, свободата, волята за добро. А малко ли е това?

Но чудо няма да стане, ако не предоставиш ресурсите си в Божията власт. Защото само Бог знае как да прави истинските чудеса, възстановяващите чудеса. Може силите ти да са на привършване, вярата ти – на угасване, търпението ти – на изчерпване, не изпадай в паника. Направи единственото правилно нещо – „укрепвай останалото, което е било близо до умиране” (Откровение 3:2), като го предадеш в ръцете на Този, Който е „възкресението и животът” (Йоан 11:25).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян