„Не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна.Да! Ще те подпра с праведната Си десница“. (Исая 41:10)

Господ поддържа активна комуникация с всяка част от Своето обширно владение. Виждаме Го като приведен към земята и нейните жители. Чува всяка изговорена дума. Чува всеки стон. Слуша всяка молитва и забелязва движенията на всеки.

Бог винаги се е грижил за Своя народ. Христос учи последователите Си, че количеството на небесно внимание, отдавано на всяка личност, е пропорционално на определения му ранг сред Божите творения. Насочва вниманието им към птиците в небето. Нито едно врабче не пада на земята, без знанието на Нашия Небесен Отец. И ако Той се грижи за малкото врабче по този начин, несъмнено душите, за които Христос е умрял, са по-скъпоценни в очите Му. Стойността, която Бог дава на човека, е изявена на Голготския кръст.

Божията любов и милост към падналата раса не са спрели да нарастват, нито са изгубили своя устрем към земята.

Вярно е, че ще дойдат разочарования; изпитанията са нещо, което трябва да очакваме. Но е нужно да посветим всичко – малко и голямо – на Бога. Той не се смущава от големия брой наши недоволства, нито се обезсилва от тежестта на товарите ни. Неговата бдителност се простира до всеки дом и обгръща всеки човек. Той се интересува от всички наши дела и скърби. Забелязва всяка сълза; докоснат е от всяка наша немощ. Всички трудности и изпитания, които ни сполетяват тук, са допуснати, за да изявят силата на любовта Му към нас – „така че да станем участници в Неговата святост“ и по този начин да участваме в пълнотата от радост, която се намира в Неговото присъствие.