БОГ С НАС – ЧАСТ 1

Идвайки да обитава между нас, Исус трябваше да разкрие Бога и на хора, и на ангели. Той бе Словото Божие – Божията мисъл, достъпна за нашите сетива. В молитвата за учениците Си Той каза: “Изявих им Твоето
име” – “милостив и изпълнен с благодат, дълготърпелив и изобилстващ с доброта и истина” – “за да бъде любовта, с която Ме възлюби, в тях и Аз в тях”. Но това откровение не бе дадено само за децата Му, родени тук на земята. Нашият малък свят е учебникът за вселената. Божията чудна,благодатна цел, тайната на изкупителната любов, е темата, в която“ангели желаят да погледнат” и тя ще бъде за тях предмет за изучаване през безкрайни векове. И изкупените, и непадналите същества ще намерят в кръста на Христос своята наука и песен. Ще се разкрие, че славата, грееща от лицето на Исус, е славата на саможертвената любов. В светлината на Голгота ще се види, че законът на себеотрицателната любов е закон на живота и за земята, и за небето; че любовта, която “не търси своето”, има своя източник в Божието сърце; и че в кроткия и смирен Исус е разкрит характерът на Този, Който обитава в непристъпна за човека светлина.