БОГ С НАС

“И ще Го нарекат Емануил (което значи Бог с нас).”
“Светлината от познаването на Божията слава” се вижда “в лицето на Исус Христос”. От вечността Господ Исус Христос бе едно с Отец; Той бе “образ на Бога”, образ на величието и мощта Му, “излъчване на Неговата слава”. Той дойде в нашия свят, за да изяви тази слава. Той дойде да разкрие на помрачената от греха земя светлината на Божията любов – да бъде “Бог с нас”. Затова за Него бе пророкувано: “И ще Го нарекат Емануил.”