БОГ ТЕ ПОЗНАВА ЛИЧНО

Никой няма адекватна представа за невероятния творчески и интелектуален потенциал на Твореца. Той притежава абсолютни качества, и всезнанието Му е едно от тях. То включва както глобалното, така и специфичното знание. Бог познава съвсем лично всяко сътворено същество.

Бог те познава лично, драги читателю. Той знае как се казваш, къде живееш, какво работиш (Деяния 9:10,11; 10:5,6). Знае всяка подробност от естеството ти, дори още от утробното развитие. „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не се укриха от Теб, когато в тайна бях изграждан и в дълбочините на земята ми бе давана разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. И колко скъпоценни за мен са тези Твои помисли, Боже! Колко голям е броят им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка” (Псалм 139:14-18).

Запознат е с всички твои трудности и тревоги (Лука 8:49,50). С твоите мечти и копнежи – също (Лука 19:5). Той те познава по-добре, отколкото ти самият – себе си. Тогава, щом Той се грижи за врабчето, следи състоянието дори на косата ти (неслучайно Христос дава такъв краен пример – Лука 12:6,7), защо не Му довериш най-важното – сърцето си? Нима Бог на любовта не би обърнал внимание на твоите разочарования и духовни борби, нима не би забелязал твоите скърби и сълзи? „Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светият: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се” (Исая 57:15).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян