БОГ УМНОЖАВА ДАРБИТЕ МИ

„Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен – над  многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си“. (Мат.25:21)

Бог ни дава дарби, които да използваме за Него. На един дава пет таланта, на друг два, на трети – един. Нека този с единия талант да не мисли да го скрие от Бога. Бог знае къде е скрит. Той знае, че по този начин нищо не се прави за Него. Когато Господ се завърне, ще пита Своите служители: „Какво направихте с дарбите, които ви поверих?“. И когато тези, които са получили по пет и по два таланта, Му разкажат как са търгували с тях и как са ги удвоили. Тогава Той ще им отвърне: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен – над  многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си“. Така ще каже и на онзи, който е усъвършенствал и единия му поверен талант.

На този, който притежава един талант, казвам: Знаеш ли, че този талант, ако е правилно използван и усъвършенстван, би спечелил за Господа още сто таланта? Как? – питате вие. Използвайте дарбата си за обръщането на един човек, който да разбере какво е Бог за него и какво може да бъде той за Господа. Нека този човек застане на страната на Бога и когато дарява светлина и на другите, той ще се превърне в средство за водене на много души при Спасителя. Чрез правилната употреба на една дарба стотици могат да получат истината. Думите „Браво!“ не се казват на хората с най-многото дарби, а на тези, които с искреност и вярност са използвали способностите си за Господа.

Велико дело трябва да се извърши в нашия свят и ние сме отговорни за всеки лъч светлина, който е огрял пътя ни. Разнасяйте тази светлина и ще получите още повече от нея. Големи благословения ще се излеят върху хората, които използват правилно дарбите си.