„ Призови ме в ден на напаст, аз щете избавям, а ти ще ме избавиш.“ Пс.50:15

 

Една възрастна еврейка в Южна Африка мъчително страдала от рак. Проповедниците от няколко деноминации били канени да се молят за нея, но състоянието й се влошавало все повече. Един ден двама адвентни проповедници били поканени да посетят болната дама. Те я помазали и се помолили за нея. Не много дни след това един от тях й писал писмо, в което си поставил цел да я насърчи и подкрепи духовно, че двамата със своя колега се застъпват в молитва пред Бога за нея и, че биха искали да я посетят пак, за да се помолят отново за нея. Собственоръчно написаният отговор от възрастната дама гласял: „Драги пасторе, не е необходимо да се молите повече за моето изцеление, защото Бог чу вашата молитва и аз съм напълно здрава. Благодаря на Бога и на Вас!“

Наистина ние сме щастливи хора, защото имаме един жив Бог в небето, който откликва най-мъдро на нашите желания и нужди, ако се застъпваме в молитва един за друг ще оценим стойността й и ще усетим неговата бащинска любов. І Сол 5:17

Той призоваваше хората не към власт, а към служба – силните да носят немощите на слабите. Властта, положението, талантите, образованието задължаваха повече техните притежатели да служат на своите ближни.

„Молете се един за друг.“ Яков 5:16