БОЖЕСТВЕНА ПОМОЩ

Господ ни казва: „Призови Ме в ден на напаст”. Пс. 50:15. Поканва ни да представим пред Него смущенията и потребностите си и нуждата ни от божествена помощ. Кани ни да бъдем неотложни в молитва. Колкото трудностите се увеличават, трябва да Му представяме искрените си ревностни молитви. Чрез настойчивите си молитви даваме доказателство за силното ни доверие в Бога. Съзнаването на нуждата ни води да се молим ревностно и небесният ни Баща е задвижен от молитвите ни.