БОЖЕСТВЕНИЯТ ЛЕЧИТЕЛ

Молитвата за болните днес е точно толкова ефективна, както в библейски времена. Божественият Лечител присъства в болничната стая; Той чува всяка дума от отправените към Него молитви в простотата на истинската вяра. Учениците Му днес трябва да се молят за болните така истински, както го правеха учениците от древността. И ще има възстановявания, защото молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца.