БОЖЕСТВЕНИЯТ МАЙСТОР

Божественият Майстор отлично знае колко да „повиши температурата” в живота на всеки от нас с една-единствена цел – съвършени резултати. Тези свети пламъци, които понякога ни обгръщат от всички страни, ни променят все по-успешно – така, че когато Пречиствачът погледне към нас, все по-ясно да вижда Своя образ. И ако освен това Той вземе чука, за да изкове фините черти на Своя характер, към жегата ще се прибавят удари – но също майсторски, точни, премерени. Това е докосването на Твореца, не по-малко любящо и от най-нежната ласка. Необходимо е да се обучим да приемаме с доверие всяко Негово докосване, независимо дали предизвиква усмивка или сълзи. Тогава, колкото и да ни струва, каквото и да загубим, колкото и да ни боли, винаги ще избираме Пречиствача и Неговия огън. За да приличаме на Него. За да отразяваме Неговата светлина и топлина. За да бъдем едно с Него. Завинаги.

,,Господи дължиш ми обяснение” – 265 стр