БОЖИЕТО ВРЕМЕ

Когато Господ вижда Своя народ да ограничава въображаемите си нужди и да практикува себеотрицание, да не проявява дух на оплакване и съжаление както Лотовата съпруга, когато напускаше Содом, а да е радостен заради Христос и поради това, че нещата, които трябва да извърши са правилни, делото ще върви напред със сила. Нека обаче нищо, колкото и скъпо, колкото и мило да е, не поглъща ума, вниманието и чувствата ви, отклонявайки ви от изучаването на Божието Слово и от сериозната молитва. Бдете в молитва. Живейте според изискванията, които имате. Сътрудничете на Господ чрез работа в хармония с Неговата воля. Изгонете от храма на душата всичко, което приема формата на идол. Сега е Божието време. А Неговото време е вашето време. Воювайте в доброто воюване на вярата, отказвайки да мислите или говорите каквото и да било, намекващо за неверие. Светът трябва да чуе последната предупредителна вест.