БОЖИЕТО ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ

 “Но Ти, Господи, си Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив, многомилостив и верен.” Пс.86:15

Какво е крепяло християните във всяка епоха, сред укорите, изкушенията и страданията? Чистата, уповаваща вяра, непрекъснато упражнявана, за да се разбере каква е истината, която освещава получателя й. Пълното предаване на душата в ръцете на Бога при всяко и всички обстоятелства, като на Един, Който никога не би предал тяхното доверие. Нашият Създател ще съхранява и пази всичко, което сме Му поверили за деня. Чрез жертвата Си, принесена за спасението на грешниците, Христос засвидетелства великата Си любов към човешката душа. А каква обида само нанасят на своя Спасител, тези, които Сатана заслепява с изкушенията си, как се поругават с предлаганата им от Него привилегия да разберат каква любов и загриженост проявява Исус към тях! Въпреки това Той – техния Творец и Изкупител – дълго търпи упоритото пренебрежение на Неговите милости.