БОЖИЕТО НАМЕРЕНИЕ 

“за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.” 1 Петрово 4:2

Божието намерение е всеки от нас да бъде съвършен в Него, за да представим пред света съвършенството на характера Му. Иска да бъдем свободни от греха, за да не носим разочарование на Небето, за да не наскърбяваме нашия Небесен Изкупител. Не иска да изповядваме християнството и в същото време да не се възползваме от тази благодат, която е способна да ни направи съвършени, така че в нищо да не се намерим недостатъчни.