БОЖИЕТО НАМЕРЕНИЕ

Този Творец, Който засади прекрасната Едемска градина за нашите първи родители и Който е засадил за нас чудните дървета и цветя и ни е дал всичко красиво и славно в природата за радост на човечеството, е имал намерение да се радваме на тези красоти. Не мислете, че Бог желае да се откажем от всичко, което допринася за нашето щастие. Той изисква от нас да се откажем само от това, което няма да допринася за нашето добруване и за щастието ни. Този Бог, Който е засадил благородните дървета и ги е облякъл с обилна зеленина; Който ни е дал прекрасните и красиви багри на цветята и чието чудно творение можем да видим във всяка област на природата, няма намерение да ни прави нещастни.  Той не желае да нямаме вкус към тези неща и да не изпитваме удоволствие. Намерението Му е да им се наслаждаваме и  да бъдем щастливи от природните красоти, които Той е създал.

Свидетелства към църквата – том 2   Издателство ,,Нов живот“