БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ ЗА СИГУРНОСТ

„То знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден“ (2 Петр. 2:9).

Във време на изпитание Божието обещание за сигурност ще се даде на онези, които са пазили словото на дълготърпението Му. Облачният стълб, който говори за гняв и смърт за престъпника на Божия закон, е светлина, благодат и освобождение за онези, които пазят заповедите Му. Ръката, силна да срази бунтовните, ще бъде достатъчно могъща, за да освободи и верните. Всеки, който е верен, непременно ще бъде спасен.

Каква роля ще изиграеш в заключителните сцени от световната история? Осъзнаваш ли грандиозната дейност по приготовление, която протича на небето и на земята? Нека никой не прави компромис с греха – източника на всяко нещастие в света. Нека съдбата на душата ти не се крепи на несигурността. Знай, че трябва да застанеш твърдо на Божия страна. Нека искрени сърца и треперещи устни да запитат: „Кой ще може да устои?“. Градиш ли в тези последни часове на изпитание с най-добрия материал катедралата на характера си? Очистил ли си душата си от всяко петно? Следваш ли светлината? Отговарят ли делата на изповеданието на вярата ти?

Работи ли върху теб омекотяващото, покоряващото влияние на Божията благодат? Позволяваш ли на светлината ти да осветява човеците, които загиват в грях? Осъзнаваш ли, че трябва да стоиш в защита на Божиите заповеди пред онези, които ги потъпкват?

Може да си официално вярващ и да желаеш вечен живот, но да се окаже, че ще го изгубиш. Възможно е да практикуваш някои библейски предписания и да се считаш за християнин, но пак да загинеш, защото ти липсва същността на качествата на християнския характер. Докато все още трае милостта, докато все още Исус се застъпва за нас, нека извършим цялостна работа за вечността.

Големият сблъсък е точно пред нас. За да посрещнем изпитанията и изкушенията и да изпълним задълженията си, се нуждаем от защитата на вярата – можем да тържествуваме славно; нито една бдяща, молеща се и вярваща душа няма да бъде уловена в капаните на Сатана.