БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ 

“Слушайте, люде Мои, и ще говоря, – Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз.” Псалми 50:7

Божието присъствие е гарантирано за християнина. Тази Скала на вярата е живото присъствие на Бога. И най-слабите могат да го притежават. Тези, които се смятат за най-силни, могат да станат най-слаби, ако не чувстват зависимостта си от Бога; ако не чувстват, че Той е тяхната сила и стойност. Това е Скалата, върху която можем успешно да градим. Бог е близо чрез принесената от Христос жертва, чрез застъпническата Си служба, чрез любящата Си и нежна ръководна власт над църквата. Седящ на вечния престол, Той ни наблюдава с дълбок интерес. Докато църковните членове с вяра черпят живителни сили и храна от Исус Христос, а не от човешки мнения, съвети и методи, докато убедени в близостта на Бога в Христос, полагат цялото си доверие в Него – дотогава ще имат жива връзка с Христос – така както клончето е свързано със стъблото. Църквата не е установена върху човешки теории и дългосрочни планове. Тя зависи от Христос – нашата праведност. Изградена е върху вярата в Христос „и портите на ада не могат да й надделеят“.