БОЖИЕТО ПРОЩЕНИЕ Е ВСЕОБХВАТНО

“Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.” 1Йн.2:2

Точно тук пропадат хиляди души. Те не вярват истински, че Исус им прощава лично. Те не успяват да приемат дословно истината от Бога и словото Му. Той ни е уверил, че е верен на обещанието Си да ни прости и да бъде справедлив спрямо небесния Негов закон. Милостта Божия е пълна и съвършена. Ако в нея имаше, макар само една неизправна брънка, тогава щяхме да бъдем загубени завинаги в греховете си. Но в съвършенството на Божия закон няма никаква нередност, там нищо не липсва. Как всеобхватна е истината на спасението – Бог ни прощава заради Христа. Прощава и на мен, дори на човек като мен, и то в момента, в който с жива вяра го помоля за това, като напълно уповавам на обещанието Му.