ПРИЛОЖЕТЕ БОЖИЕТО СЛОВО В ЖИВОТА

 “Исус, като подигна очи и видя, че иде към Него народ, каза на Филипа: Отгде да купим хляб да ядат тия?”
(Йоан 6:5)

Господ Исус е твоят Изкупител. Нима няма да благодариш за великата жертва, която Той направи за теб? Никой няма каквото и да било оправдание за отклонението си от библейските принципи…

Онзи, който е чувствителен към увещанията на Господа, ще изработва собственото си спасение със страх и трепет, като знае, че Бог е, който действа чрез него да желае и да върши угодното на Бога. Божията истина, пребъдвала в сърцето, ще превърне в ежедневна практика принципите на Божия закон.