БОЖИЕТО СЛОВО – ТВОЙ ПЪТЕВОДИТЕЛ

“Твой слуга съм аз; вразуми ме за да познавам Твоите свидетелства.”

(Псалми 119:125)

Ако искаме да работим мъдро и интелигентно, нашите човешки страсти, наследените и придобити наклонности трябва да бъдат подчинени на едно по-висше и авторитетно ръководство отколкото човешката способност.

“Престанете да вършите зло, научете се да вършите добро.” Това е урокът, който всеки трябва да учи ден след ден. Най-напред трябва да се започне с възпитанието на личното “аз”. Влиянието, което упражнява един живот посветен на честността, ще бъде като непрекъснато наставление за другите. Онези, които са въздържани и ръководени от нравствените, религиозни принципи, така ясно изложени в Божието слово, живеят според волята и съвета на Бога, Който е твърде мъдър, за да греши и твърде добър, за да ни причини вреда.

За всички, които са приели послушанието, Божието слово е дърво на живота. То е словото на спасението, прието за вечен живот.