БОЖИЕТО СТРАДАНИЕ

Бихте ли желали Бог да ви заеме Своя всевиждащ поглед за едно денонощие? Ще можете да видите всичко, което се случва по нашия свят, и то едновременно. Всеки конфликт и насилие, всяка измама и злоупотреба, всеки садизъм и извращение, всяка предсмъртна агония, всяко успяло и неуспяло самоубийство, всяка сълза и угаснал поглед, всички изоставени деца и старци, всяка болница и затвор, всеки от стоте хиляди умиращи от глад дневно, всяка война и всяко бедствие! При вида на цялото страдание на света човек не би издържал и петнадесет минути. А как ли го преживява Бог, Който е истински чист, свят и благороден? Какво ли става в Неговото бащинско сърце, когато наблюдава целия хилядолетен процес на развитие на злото, и то не само на повърхността на външните факти, но и на нивото на чувствата, мислите, подбудите и намеренията?

Библията ни представя един страдащ Бог, едно страдащо Божество, Което предпочете болката пред раздялата със Своите чеда.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян