БОЖИЕ ДЕЛО

“Исус му каза: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене.”
Йоан 21:22 

Нека всички натоварени с отговорности, да помнят, че Святият Дух е Този, Който трябва да извърши преобразяването. Господ е, Който управлява. Ние не бива да се опитваме да оформяме хората, за които работим, според нашите лични представи и идеи. Нека Христос стори това според съвършения образец на Своята личност. Исус не гледа на човешки пример, а работи според Своята воля и дух.