БОЖИЯ СОБСТВЕНОСТ

“очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос, който даде Себе Си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за Себе Си народ за Свое притежание, ревностен за добри дела.” Тит 2:13,14

Нашият живот не ни принадлежи. Той е собственост на Христа. Всичко е Негово и ние трябва да изразходваме цялата си сила за вършене на Божията воля. Бдете и молете се, служете и бъдете инструмент на това служене на Неговата воля от все сърце и душа. Носете всяка дадена ви способност като най-скъпоценно съкровище, с което да раздавате на другите получените от вас благодат и познания.