КАК БОГ ПОУЧАВА И НАПЪТСТВА ЧАДАТА СИ

 “Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш;
Ще те съветвам,
Като върху тебе ще бъде окото Ми.”
(Псалми 32:8)

Господ не праща светлина, така че да лиши поучаващия от възможност да прояви вярата си: “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат” (Евреи 11:1). Пред никой от нас не е очертана права линия, която да следва. Трябва да се молим, да бдим молитвено, да вярваме и се уповаваме. Братко, ти непременно трябва да потърсиш Бога, за да узнаеш твоя дълг.