УПОВАВАЙТЕ НА БОЖИИТЕ, А НЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДУМИ

 “Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия.” (Псалми 19:7)

Божият закон е отражение на Неговия характер. Светите разпоредби на закона бяха изречени на Синай от устата на небесния Бог и Божият пръст написа закона върху каменните плочи. Тези заповеди се открояват величаво неповторими, носещи отличителната, ужасяваща значимост на своята върховна важност. Те означават живот за послушния и смърт за непокорния. В течение на вековете Божият закон е бил запазен като най-висока мярка за нравственост. Всичките открития на науката и философията на даровитите мъже, не са успели да открият някое основно задължение, което да не се покрива от моралния кодекс на Божия закон.