БОЖИИТЕ ЗАКОНИ ДОНАСЯТ ЩАСТИЕ

Божиите закони имат своята основа в най-неизменната правота и са така очертани, че да донасят щастие на спазващите ги. Религията довежда човека до лична връзка с Бога, но не само, защото небесните принципи трябва да бъдат приложени в живота, за да могат да помогнат на човечеството и да го благословят.