Вечният Бог е поставил обещанията Си в Словото, за да ни научи да проявяваме вяра в Него. В тези обещания Той дръпва завесата, която скрива вечността и ни дава един поглед върху вечната тежина на слава, която е превъзходна и която очаква победителите.

Нашите скромни молитви, вдъхновени от Св.Дух, минават през отворената врата, за която Исус казва: “Аз отворих и никой не ще я затвори.” Факта, че Вие сте се кръстили в името на Отца, Сина и Св.Дух е за вас увереността, че тези три сили ще ви дойдат на помощ във всички трудности, ако вие изисквате тяхната помощ.

Покровителството на ангелските войнства е дадено на всички, които изпълняват Божията воля и се покоряват на заповедите Му. Ние можем с усърдие и сериозно покаяние да искаме тези Небесни покровители да бъдат изпратени на наша страна. Невидимите войнства от светлината и силата ще работят с тези, които са смирени, нежни и скромни.