Искайте с настойчивост Св.Дух. Господ е готов да изпълни всички Свои обещания. Ако това обещано благословение се измоли с вяра, то ще донесе след себе си и всички останали благословения на църквата. Чрез хитрите измислици на врага умовете на Божиите чада са станали неспособни да схващат и ценят Божиите обещания. Те, като че ли мислят, че на жадната душа Бог ще пусне само слаб дъждец от благодат. Божиите чада са свикнали да мислят, че трябва да разчитат само на своя си труд и че от небето ще им се дава само по малко помощ. Затова впоследствие те разполагат с малко светлина, която да разпръсват между хората, умирайки в заблуда и тъмнина. Църквата отдавна се е задоволила с малка част от Божиите благословения. Тя не е почувствала нуждата да посегне нагоре към възвишените привилегии, които са й осигурени с несметна цена. Нейната духовна сила е отслабнала, опитността й е недорасла и характерът й – осакатен. Като такава тя не е подготвена да изпълни делото, което Господ очаква от нея. Членовете на Божията църква не са способни да изнасят великата и славна истина на Божието Слово, които биха убеждавали и обърнали души чрез силата на Св.Дух. Божията Сила чака да бъде поискана и приета.