БОЖИИТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Когато Бог забелязва специфична опасност, към която се приближаваме по непредпазливост, предприема превантивни мерки, докато все още не сме пострадали повече. Така Той ни дисциплинира или коригира. Една майка, виждайки, че детето й е готово да се втурне през оживената улица, може да реагира и малко по-остро, но само за да промени намеренията му, които биха предизвикали лоши последици. Бог прави това с нас по подобен начин, но ние преживяваме корекцията като страдание. Той счита, че ако по-малката болка ще ни отклони от по-голямото зло, то тя е оправдана и „здравословна”. И определено е прав.

Нека и тук да потърсим потвърждение от Божието Слово. В Яков 5:14-16 физическото заболяване е посочено като възможен индикатор на неизповядан и неизоставен грях (без винаги да е така), което създава повод за равносметка и самоанализ. Исус предупреждава парализирания от Витесда да не продължава да греши, защото е опасно (Йоан 5:14).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян