БОЖИИТЕ СПАСИТЕЛНИ НАМЕРЕНИЯ

За разлика от нашите планове, които са несъвършени, ограничени и едностранчиви, Божиите са съвършени, далновидни и всеобхватни. Удивителното е, че Той планира както на глобално, така и на индивидуално ниво – има план както за човечеството като цяло, така и специално за всяко човешко същество. Глобалният план за цялата човешка цивилизация е представен в Библията – Божиите спасителни намерения за всички хора и последващите ги след това спасителни мерки. Да разберем какъв е Неговият план персонално за всеки от нас и да го реализираме – това е задачата на живота ни.

Първият източник е отново Свещеното Писание, но към това трябва да прибавим някои лични стъпки. Ако искаме да научим нещо по-конкретно за Божиите очаквания от нас, трябва първо да повярваме, че Бог има лично отношение, личен интерес към нас. След това трябва да отговорим с взаимност, поставяйки Го на приоритетно място в живота си – да търсим все по-тясна близост с Него чрез молитва и посвещение, да се поставяме все по-пряко под Неговото влияние. Тъй като не знаем конкретното Му виждане за „територията” на нашите отговорности, трябва да подобрим подхода си към досегашните си житейски задължения. Светът, който досега сме си устроили (семейство, приятели, професия, ангажименти и т.н.) е първото поле, в което трябва да потърсим „специалното си призвание”. Може би точно в тази до болка позната ни действителност ще преоткрием живота, който ще ни направи наистина щастливи и благословени. И още нещо, никога да не отказваме, когато сме поканени да извършим нещо ново, различно, в нов „район” на живота – може би това е Божият план, който досега не сме съзрели… И да се опитаме да се справим с цялото си налично желание и ентусиазъм. Така Бог ще ни води от един успех към друг.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян