БОЖИИТЕ СЪДБИ НА ЗЕМЯТА

„Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят“ (Лука 21:26).

Скоро скръбни съдби ще залеят народите – беди, които няма да престанат, докато Исус не дойде. Както никога преди трябва да се държим един за друг, да служим на Този, който подготвя трона Си в небесата и чието царство владее всичко. Бог не е изоставил Своя народ и нашата сила е винаги да Го следваме и никога да не Го изоставяме.

Божиите съдби са на земята. Войните и слуховете за войни, разрушенията чрез вода и огън ясно говорят, че времето на скръб, която до края ще нараства все повече, е близо. Нямаме време за губене. Светът е смутен от дух на война. Пророчествата от 11 глава на Даниил вече достигат своето крайно изпълнение (…).

С градовете на народите Бог ще се справи строго и все пак те няма да се срещнат с крайната степен на Божието негодувание, защото няколко сърца все още ще трябва да се отделят от измамите на врага, ще се покаят и ще бъдат обърнати, докато масите ще трупат все повече гняв до деня на Божието отмъщение.