Съучастници в Божите обещания

“…чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в Божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света” (2 Петр.1:4).

Всяко обещание в Божието слово ни дава насърчението, че може да бъдем съучастници в Божественото естество. Това е възможността да разчитаме на Бога, да вярваме на Словото Му, да вършим делата Му и да направим всичко това като участваме в Божественото естество на Христос. Тази възможност е по-ценна за нас от всички богатства на света. Нищо на земята не може да се сравни с нея. Когато се хванем здраво за силата, която е така близо и на наше разположение, получаваме силната надежда, че можем да разчитаме изцяло на Божите обещания. Хващайки се за възможностите, които са в Христос, ние ставаме Божии синове и дъщери.